Casino Atlantis nabízí hostům možnost zúčastnit se tzv. sobotního losování o hráčské body (pozn.: 1 bod = 1 Kč). Losování se bude konat pravidelně každou sobotu. Lístky do losování budou distribuovány každý den a to 1krát za hodinu, 24 hodin denně.

Sobotní slosování je určeno pro řádně registrovaného hosta Casina Atlantis, který o tuto akci projeví zájem. Používat budeme 3-dílné lístky, na které obsluhující personál při distribuci napíše jméno a příjmení hosta. Oddíl ,,A" zůstane pro potřeby Casina ve ,,hřbetu" a bude se odevzdávat na pokladně. Oddíly ,,B" a ,,C" obdrží hráč, který je odtrhne od sebe a jeden lístek vhodí do osudí a druhý si ponechá. Ponechané lístky slouží hráči pouze pro uschování přehledu o počtu vhozených lístků. Při vylosování nebude (v rámci urychlení) po hráči požadováno, aby příslušný párový lístek rychle našel a doložil.

Distribuce lístků bude probíhat následovně: při příchodu na recepci obdrží návštěvník jeden lístek, přijde-li v době mezi 7.00 až 17.00, obdrží lístky dva v rámci Happy Hours. Další lístky pak budou distribuovány každou hodinu prostřednictvím personálu Casina Atlantis.

První slosování proběhne 20. října 2018.

Na losování bude použito osudí s popiskem Sobotní Atlantis LOS, které je umístěno na stolku poblíž pokladny. Prvního výherce v dané hodině bude vždy losovat manažer Casina, dalšího pak předchozí výherce. Na vylosovaný lístek se jménem výherce bude bezprostředně po jeho vytažení dopsána výše připisovaných bodů a tento po ukončení losování bude sloužit k bezprostřednímu dopsání bodů na hráčský profil. Losování bude platné i v případě, že bude výhercem osoba, která již byla jednou během soboty vylosována. Sbírat lístky do losování se tedy vyplatí a čím více bude mít hráč lístků, tím větší šanci bude mít na vylosování (případně opakované).

Vylosovaný vítěz musí být pro uplatnění připsání prémiových bodů fyzicky přítomen.

Uzávěrka možnosti vhodit lístek do osudí bude oznámena bezprostředně před zahájením losování manažerem Casina.

Zahájení nového týdenního cyklu vhazování lístků do osudí bude dáno vyprázdněním osudí bezprostředně po ukončení půlnočního losování ze soboty na neděli a jeho opětovným umístěním na stolek vedle pokladny.

Team Casino Atlantis